Beklenen Sonuçlar

BEKLENEN SONUÇLAR VE ÇIKTILAR

  • Eğitim Modülü
  • Basılı, multimedya ve e-öğrenme aracı ve materyalleri
  • Avrupa'da AB standartlarına göre mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmiş 20 eğitici
  • Mesleki eğitim kursu uygulamaları, 1400 katılımcı
  • İlk ve son bilimsel süt analizleri, anketler, sonuçlar ve değerlendirmeler
  • Akademik makale
  • Tüm ortakların çalışanları, süt sığırcılığı işletmeleri ve diğer paydaşların süt hijyeni ve mesleki yeterlilikler konusunda farkındalık düzeylerinin artışı
  • Proje sonuçları ve çıktılarının ülkemizde ve proje ortağı ülkelerde müdürlükler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması.