Eğitici Eğitimleri

Öğrenme / Öğretme / Eğitim Faaliyetleri

Kısa süreli öğrenme, öğretim veya eğitim etkinliğinin amacı, eğiticilerin yeteneklerini ve yeterliklerini geliştirmektir.

Pilot eğitimleri vermeye başlamadan önce Üretilen Süt Hijyeni Modülüne ait mesleki eğitimler, AIGTHM, ADUFVM ve ÖRKOOP'tan toplam 20 eğitici (teknik personel ve akademisyen) oluşan eğitimciler grubuna öncelikle Aydın ilinde eğitim verildi ve ardından Sağım Hijyen ve Sanitasyon bölümüne katıldılar. - Hollanda'daki Süt Eğitim Merkezinde Eğiticilerin Eğitimi ve Atölyesi.

Süt hijyeninin Avrupa boyutunu, Avrupa mesleki niteliklerini öğrendiler ve eğitimlerini tamamladılar.

Eğiticilerin Eğitimi Öğrenme/Eğitim Faaliyeti, genel amaçlara (süt çiftliği sektöründe çalışan profesyonel grupların mesleki niteliklerini/yeterliklerini geliştirmek ve süt hijyen koşullarını AB Standartlarına yükseltmek için) iki yoldan katkıda bulunmuştur; kendi mesleki gelişimlerini sağlamak ve Süt Sığır İşletmeleri'nden gelen 1600'den fazla sahibi/sağımcı/çalışanın katılımıyla Pilot Mesleki Eğitim'in verimliliğini arttırmak için eğitimlerde AB yaklaşımını aktarmaları.

Katılımcılar, önce 21-25 Kasım 2016 tarihleri ​​arasında Aydın'da SÖKE TAYEM Tarımsal Yayım ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde beş gün boyunca “Eğiticilerin Eğitimi”ne katıldılar.

Daha sonra Eğiticilerin Eğitimi Programı, Dairy Training Centre/Hollanda'da 12 ve 16 Aralık 2016 tarihleri ​​arasında beş gün boyunca uygulanmıştır.

20 eğitimci süt endüstrisinde mesleki yeterliklerini süt sektöründe çalışan profesyonel gruplar olarak geliştirmiş, yerinde kursa katılıp mesleki sistemi gözlemleyerek, süt endüstrisi için Hollanda'da AB eğitim standartlarına göre eğitim veren eğiticileri izlemiştir.

Eğitim planında Hollandalı çiftçilikle ilgili temel bilgiler, çeşitli çiftlik tiplerine yapılan ziyaretler ve öğrenilen derslerin Türkiye bağlamında nasıl kullanılacağı analizi dahil olmak üzere eğitimler yer almıştır.

Katılımcılar, Süt Sektöründeki teorik ve uygulamalı AB mesleki eğitim sistemlerini karşılaştırma şansını elde ettiler. Hepsi, öğrenme/eğitim etkinliğinin mesleki yeterliliğine ve bireysel gelişmelere olan katkılarını gösteren bireysel raporlar hazırladı.

Eğiticiler AB mesleki eğitiminin Türkiye'deki eğitim uygulamalarındaki yolları, yöntemleri veya yaklaşımları iyi uygulamaları aktarmışlardır. Öğrenme/Eğitim Faaliyeti, AB Standartlarına göre mesleki bilgi, deneyim ve yetkinliklerini geliştirmelerini sağladı. Dil yetkinliklerini geliştirdiler ve başka bir kültürden insanlarla iletişim kurdular. Ekip çalışması yeteneği, araştırma yapma ve sonuç verme konusunda İngilizce becerileri ve yeterlikleri geliştirme, öğrenme faaliyetinin gerçekleştirilmesiyle elde edilen hedeflerdir.

Bu eğiticiler süt sığırcılığı işletmelerine/sağımcılara/çalışanlara yönelik tüm eğitimlerde görev almıştır.