Bu proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Transnational Meeting - Czech Republic

The third Transnational Meeting of “Sustainable Milk Hygiene Training Model for Safe Milk and Safe Future" Strategic Partnership Project was held on Prague, Czech Republic

The third Transnational Meeting of “Sustainable Milk Hygiene Training Model for Safe Milk and Safe Future" Strategic Partnership Project supported by the Turkish National Agency - Ministry of European Union within Erasmus+ Program Key Action 2 (KA2) Exchange of the Good Practices and Innovation scope for Cooperation in Vocational Education Strategic Partnerships Program Turkey, was held on Prague, Czech Republic.

The participants of the third Transnational Meeting were Fuat Fikret AKTAŞ Aydın Provincial Director of Food agriculture and Livestock, Mustafa YILDIZ –Deputy Governor, İlknur BÖĞREKCİ -Agricultural Engineer MSc. &Project coordinator, Dr. Ebru SERTER-agricultural engineer &Project expert, Reyhan TÜRKMEN_EU Centre Coordinator,   Prof. Dr. Şükrü KIRKAN, and Yard. Doç. Dr. Uğur PARIN, ÖRKOOP - Ali Özdeş _Veterinary Surgeon, İlknur TURAL-Food Technician, Ciska Anema- Expert/Trainer/Consultant ve Jakub SKABA-Project expert ile Anezka Krajnikova.

Ulusötesi toplantı kısa bir giriş ve programın gözden geçirilmesi ile başladı. Projenin faaliyet takvimi, bütçe yönetimi, raporlamalar ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan eğitim modülü ve Çiğ Süt Analizlerinin sonuçları hakkında sunumlarla değerlendirmeler yapıldı. Görsel ve basılı eğitim materyalleri, Türkiye’de yapılacak Sonuç Paylaşım Toplantısına ortakların katkısı ve iş bölümü konuları görüşüldü.

The transnational meeting started with a brief introduction and a review of the program. The project was assessed with presentations on the project schedule, budget management, reports and training modules approved by the Ministry of National Education and the results of the Raw Milk Analyzes. Visual and printed educational materials, Results Sharing Meeting to be held in Turkey, on the contribution of partners and business section issues were discussed.

The meeting, which included the visits of research centres & dairy farm programmed by the project host partner Asociacesoukroméhozemědělství České republiky, ended with the distribution of participation certificates.

 

31.08.2017