Bu proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Ulusötesi Toplantısı Hollanda’da yapıldı

Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni Eğitim Modeli Projesinin Ulusötesi Toplantısı Hollanda’da yapıldı

Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2) İyi Uygulamaların Değişimi ve Yenilik için İşbirliği Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve İl Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan “Sustainable Milk Hygiene Training Model For Safe Milk and Safe Future” "Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni Eğitim Modeli" adlı Stratejik Ortaklık Projemizin 2. Ulusötesi toplantısı Hollanda'nın Goutum-Leeuwarden kentinde yapıldı.

Çiğ süt hijyeninin ilimiz için önemini gözönüne alarak hazırlanan; süt hijyeni için eğitim modeli hazırlamayı, çiğ süt üretim sektöründeki mesleki grupların uzmanlık ve becerilerini artırmayı ve çiğ süt üretimini hijyen kriterleri bakımından AB standartlarına ulaştırmayı amaçladığımız projenin, 12-14 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci ulusötesi toplantısına; İl Müdürlüğümüzden Proje Koordinatörü İlknur BÖĞREKCİ, Proje Koordinatör Yardımcısı Dr. Ebru SERTER ve Veteriner Hekim Emine KAHRAMAN; Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezinden Merkez koordinatörü Reyhan TÜRKMEN, proje görevlileri Sibel AYHAN ve Yaşar YILMAZ,  Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Ergün Ömer GÖKSOY, öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü KIRKAN, S.S. ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden Veteriner Hekim Ali ÖZDEŞ ve  Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ULUSAN, Hollanda Dairy Training Centre uzman eğitimci/danışmanları Ciska Anema ve Willem van der Bent, ve Asociacesoukroméhozemědělství Českérepubliky proje görevlisi Martina BELÁSOVÁ katıldı.

Projenin faaliyet takvimi, bütçe yönetimi, raporlamalar, eğitim modülü, proje kapsamında düzenlenecek ulusötesi toplantı ve eğiticilerin eğitimi, çiğ süt hijyeni konusunda Hollanda ve Avrupa Birliğindeki kurallar, uygulamalar ve eğitimler, ortakların katkısı ve iş bölümü konularının görüşüldüğü; proje ortağı Dairy Training Centre’ın işletmelerinin ve bir süt sığırcılığı işletmesinin ziyaret edildiği toplantı katılım sertifikalarının dağıtımı ile sona erdi.

22.07.2016