Bu proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

"Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon" Eğitim Modülü T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı.

Çiğ Süt Hijyeni Eğitim Modülü, mesleki alandaki ilk ayrıntılı eğitim modülü olduğu için yenilikçi faktörlere sahip bir proje çıktısıdır. Böylece, proje yönetimi ekibi süt sığırı işletmelerinde çiğ süt hijyeni için eğitim modülü oluşturmayı planladı. Bu çıktı için proje koordinatörü Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ekibi Eğitim Modülü tasarlamaya öncülük etti ve tüm proje ortakları katıldı. Özellikle Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi teknik ve metodolojik olarak önemli katkı sağladı.

Eğitim Modülü, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne 17 Şubat 2017'de gönderildi ve Eğitim Modülü, 24 Mayıs 2017'de onaylandı.

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=32&alan=Hayvan%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Hayvan%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi_S%C3%BCt%20S%C4%B1%C4%9F%C4%B1rc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20Sa%C4%9F%C4%B1m%20Hijyeni%20ve%20Sanitasyon.%C3%87%C3%96p.pdf

 

Adı: "Süt Sağımında Hijyen ve Sağlık Bakımı Sağlığı"

Eğitim Modülü Eğitim Süresi: 40 saat (8 saat / gün, teorik ve pratik)

Amaç: Sağım hijyeni, sağım ekipmanı, hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi sahibi olacak kişileri yetiştirmek ve süt sığırlarında küçük ve büyük ölçekli işletmelerde hijyen kurallarını bilinçli bir şekilde uygulayarak sağım yapma becerisine sahip olacak.

Eğiticilerin nitelikleri: akademisyenler, veteriner cerrahları veteriner hekimleri, ziraat mühendisleri (zooteknik veya tarım makineleri konusunda eğitim almışlar), gıda mühendisleri ve gıda ve veteriner sağlık teknisyenleri / teknisyenleri

Modülün Bölümleri: 1- SAĞIM VE SAĞIM HİJYENİ 2- SAĞIM ÜNİTELERİNİN HİJYENİ 3- BİREYSEL HIJYEN

24.05.2017