Proje Hakkında

Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni Eğitim Modeli

Nr. 2015-1-TR01-KA202-022316

 

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı -Türkiye Ulusal Ajansı

Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi

 

İnsanlar için temel bir gıda maddesi, üreticilerimiz ve ülkemiz için çok önemli bir ekonomik değer olan süt, dünyada tüketilen en büyük sıvı kategorilerinden biridir.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kaliteli ve güvenilir gıda üretiminin önemi giderek artmaktadır. Süt ve süt ürünlerinde de gıda güvenliği en önemli kalite kriteri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünler için gıda güvenliği, çiğ süt üretiminin yapıldığı hayvancılık işletmelerinde başlayıp, süt işleme basamaklarından geçerek soframıza gelinceye kadar devam etmektedir.

Süt sektörü, tüketim oranları ve değerlendirilme alanları bakımından kamu sağlığı ve gıda güvenliği korunmasında olduğu kadar ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde süt sanayinin genel yapısı ve karakteri yıllar içinde değişerek, yavaş yavaş geleneksel yapıdan sıyrılmış, büyük ve modern işletmeler gelişmiş teknolojileri ile sektörde yerini almıştır. Kaliteli süt üretimi hem insan yaşamındaki değeri açısından, hem de tarımsal üretim içerisindeki yeri açısından büyük önemi taşımaktadır. Hayvansal ürünler, içerisinde süt ve süt ürünlerinin tüketimi sağlıklı ve dengeli beslenme açısından son derece önemlidir.

Süt Hayvancılığının büyük önem taşıdığı, yıllık süt üretimi ile Türkiye’de 6. Sırada yer alan bir tarım ili olan Aydın ilimizde, üretim miktarı ve ülkemizdeki yeri, süt hijyeninin ilimiz ve ülkemiz açısından önemi, bu alandaki problemler ve ihtiyaçların tespiti sonucunda; Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, ADÜ Veteriner Fakültesi, ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hollanda - Dairy Training Centre ve Çek Cumhuriyeti - Association of Private Farming of the Czech Republic’in katkıları ile “Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni Eğitim Modeli” projesi hazırlandı.

Proje, 206 adet başvurunun yapıldığı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulunan 26 projenin içinde yer aldı.

Proje 01 Kasım 2015 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2017 tarihinde sona erdi.