Projenin Amaçları ve Objektifler

PROJENİN AMAÇLARI

Süt hijyeni için eğitim modeli hazırlamak,

Çiğ süt üretim sektöründeki mesleki grupların uzmanlık ve becerilerini artırmak,

Çiğ süt üretimini hijyen kriterleri bakımından AB standartlarına ulaştırmak.

 

ÖNCELİKLER VE OBJEKTİF

1. Mesleki eğitim ve öğretime dayalı iş kalitesinin gelişmesi

2. Beceri ve niteliklerin Avrupa alanı gelişmesine katkı sağlanması

3. Hareketliliklerle kalitenin güçlendirilmesi ve sınır ötesi işbirliği

Süt hijyeni eğitim modülleri, eğitim araçları ve materyalleri (basılı, multimedya ve online eğitim aracı dahil), eğiticilerin eğitimi pilot eğitim uygulamaları ile süt sığırcılığı sektöründe profesyonel çalışma gruplarının mesleki yeterliliklerini ve kalifikasyonlarını geliştirmek hedeflenmiştir.

Proje, bilimsel uygulama öncesi ve sonrası analizleri, çiğ süt üretim sektöründeki mesleki gruplara yönelik oluşturulacak süt hijyeni eğitim modelini, basılı, multimedya ve online eğitim araçları ve materyallerini, eğiticilerin eğitimini, geliştirilen eğitim modelinin pilot uygulamasını ve pilot eğitimlerin bilimsel değerlendirmesini kapsamaktadır.