Tanıtım Toplantısı

Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen “Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni Eğitim Modeli” Projesi Tanıtım Toplantısı yapıldı.

 

Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2) İyi Uygulamaların Değişimi ve Yenilik için İşbirliği Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, İl Müdürlüğümüzce yürütmekte olduğumuz “Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni Eğitim Modeli” adlı Stratejik Ortaklık Projemizin tanıtım toplantısı 21 Mart 2016 tarihinde İl Müdürlüğümüz İncir Toplantı Salonunda yapıldı.

Vali Yardımcısı Kadir Sertel OTCU, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa BİRCAN, Proje ortağımız ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Ergün Ömer GÖKSOY, Proje ortağımız ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çetin KAPUCU, Proje ortağımız Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Reyhan TÜRKMEN, tarımsal üretici birlikleri ve kooperatiflerin temsilcileri, basın mensupları, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelimizle birlikte yaklaşık 110 kişinin katıldığı toplantıda projenin önemi, amacı, faaliyetleri ve beklenen sonuçları hakkında bilgiler verilerek projemizin tanıtımı yapıldı.

 

“Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni Eğitim Modeli” adlı Stratejik Ortaklık Projemiz 206 adet başvurunun yapıldığı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer 26 projenin içinde yer aldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2) İyi Uygulamaların Değişimi ve Yenilik için İşbirliği Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ile birlikte; ADÜ Veteriner Fakültesi S.S. ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve yurtdışı ortaklarımızın katkıları ile hazırladığımız “Sustainable Milk Hygiene Training Model For Safe Milk and Safe Future” “Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni Eğitim Modeli” adlı Stratejik Ortaklık Projemiz 206 adet başvurunun yapıldığı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulunan 26 projenin içinde yer aldı.

Süt Hijyeni

Süt sektörü, kamu sağlığı ve gıda güvenliği korunmasında olduğu kadar ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir.

Bakanlığımızın misyonu, ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği gerçekleştirmektir. İl Müdürlüğü olarak, Bakanlığımızın misyonu doğrultusunda, “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği” yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Süt hijyeni; Süt kalitesinin ve ekonomik değerinin artırılması, Sağım sonrası çiğ süte mikrobiyal bulaşmanın önlenmesi, Mastitis başta olmak üzere meme hastalıklarının önlenmesi, tedavi masraflarının azaltılması ve hayvan kayıplarının önlenmesi, verim artışına katkıda bulunulması, sütün işlenmesinde maliyetlerin düşürülmesi, insan sağlığının korunmasına katkıda bulunulması açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizin 2015 yılı büyükbaş hayvancılıkta süt üretimi 16.933.527 tondur. Aydın İli 425.992 tonluk üretimiyle 6. sırada yer almaktadır.

İlimizin üretim miktarı ve ülkemizdeki yeri dikkate alındığında süt hijyeninin ilimiz açısından önemi açıkça görülmektedir.

“Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni Eğitim Modeli” Projesi

Çiğ süt hijyeninin ilimiz için önemi, bu alandaki problemler ve yetersizlikler gözönüne alınarak hazırladığımız projemizin amacı; süt hijyeni için eğitim modeli hazırlamak, çiğ süt üretim sektöründeki mesleki grupların uzmanlık ve becerilerini artırmak ve çiğ süt üretimini hijyen kriterleri bakımından AB standartlarına ulaştırmaktır.

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak yürütücülüğünü yaptığımız projemizde Aydın Valiliği AB ve Dış ilişkiler Koordinasyon Merkezi, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ÖR-KOOP (S.S. Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi), Dairy Training Centre (Hollanda), Asociace Soukromeho Zemedelstvi Ceske Republiky (Çek Cumhuriyeti) proje ortakları olarak yer almaktadır.

01/11/2015 tarihinde başlayan ve 31/10/2017 tarihinde sona erecek olan 24 aylık süreye sahip projemizin Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2) İyi Uygulamaların Değişimi ve Yenilik için İşbirliği Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı hibe tutarı 212.473 Avro’dur.

Süt hijyeninin dolayısıyla süt kalitesinin artırılmasında rol oynayan kilit hedef meslek gruplarının başında süt sığırı çiftliklerinde çalışanlar gelmektedir.  Projemizin faaliyet programı kapsamında, iki yıllık süre içinde, ulusal ve uluslararası ortaklarımızla birlikte, çiğ süt üretim sektöründeki mesleki gruplara yönelik süt hijyeni eğitim modülleri geliştirilecek, proje kapsamında çiğ süt hijyeni eğitimlerinde görev alacak personelin yurtdışında eğitim alması sağlanacak; basılı, multimedya ve online eğitim araçları hazırlanacak süt sığırı işletmelerinde çalışanlara çiğ süt hijyeni eğitim kursları düzenlenecek, eğitimler öncesi ve sonrasında yapılacak analizlerle değerlendirmeler yapılacak, proje boyunca elde edilen sonuçlar bilimsel olarak yayımlanacaktır.

Projemizin sonunda, proje süresince yürütülen faaliyetler ve elde edilen tüm sonuçlar paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.